Opleiding & Vorming - Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandig verpleegkundigen 2018-2019

Algemeen

In het najaar 2018 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.

Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Docenten: de verpleegkundigen palliatieve zorg van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en Netwerk Levenseinde.
 

Doelstellingen

In totaal omvat de vorming 18u, onderverdeeld in volgende modules :

 1. Pijncontrole

  Vertrekpunt is de pijnladder van het WHO. De fysiologie van de pijn wordt even opgefrist en de verschillende soorten pijn, eigen aan de palliatieve fase, worden toegelicht. Je leert hoe je efficiënt, o.a. door gebruik van pijnschalen, de pijn kan detecteren en concretiseren en hoe je dit het best verwoordt naar de huisarts. Er worden enkele richtlijnen meegegeven over pijn bij ouderen, en meer specifiek bij dementie, waar pijndetectie een zwaardere opgave wordt voor de verpleegkundige. Uiteraard komt de meest gebruikte medicatie aan bod, alsook het gebruik van de pleisters en de SOS pijnbehandeling.
   

 2. Gebruik van de spuitaandrijver


  Als orale medicatie inname niet meer mogelijk is kan de spuitaandrijver pijn- en andere symptoomcontrole waarborgen. Je leert hoe je dit kantelmoment best overbrengt naar de huisarts.

  Naast de grasebypomp wordt ook de digitale Nikipomp toegelicht. Je verneemt welke medicatie in de spuitaandrijver kan gecombineerd worden en welke de aandachtspunten hierbij zijn. Aan de hand van casussen ga je hiermee praktisch aan de slag door te oefenen!
   

 3. Comfortzorg

  In palliatieve zorg is naast pijncontrole het welzijn en comfort van de patiënt van essentieel belang. Veel voorkomende symptomen zoals braken, misselijkheid, hik, oedeem, verwardheid, onrust en andere ongemakken dienen onmiddellijk aangepakt te worden om zo veel mogelijk de levenskwaliteit van de patiënt te waarborgen. Wat kan helpend zijn bij al deze symptomen en hoe ga je hierover in communicatie met de huisarts? Dat is wat deze module je te bieden heeft.
   

 4. Palliatieve sedatie en euthanasie

  Bij ondraaglijk lijden, dat niet gelenigd kan worden, kan palliatieve sedatie of euthanasie een uitkomst zijn.

  Als thuisverpleegkundige word je hier vroeg of laat mee geconfronteerd. Dan is het belangrijk op de hoogte te zijn van de procedure en de stappen die gevolgd moeten worden om dit op een juiste en serene manier te laten verlopen.

  In deze module krijg je richtlijnen en aandachtspunten mee waarmee je in de praktijk als thuisverpleegkundige rekening moet houden.
   

 5. Vroegtijdige zorgplanning en sociale voorzieningen

  Vroegtijdige zorgplanning is het proces waarbij de patiënt met zijn naasten en hulpverleners op voorhand wensen en voorkeuren formuleert over hoe hij wenst verzorgd te worden op het moment dat hij niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

  Als thuisverpleegkundige heb je hierin een sleutelpositie. Jij kan immers bepaalde uitspraken, signalen detecteren en hierop gericht inspelen en doorverwijzen.

  Tevens kan je info geven over welke dienstverlening en voorzieningen er mogelijk zijn en naar de desbetreffende instanties doorverwijzen. Deze module brengt je bij wat je taak hierin kan zijn als thuisverpleegkundige.
   

 6. Communicatie en interdisciplinaire samenwerking
   


  Goede communicatie in palliatieve zorgsituaties is noodzakelijk om goede en gepaste zorg te kunnen bieden. Op verschillende niveaus dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden, niet alleen op niveau van patiënt en zijn naasten maar evengoed naar huisarts en andere hulpverleners.

  Hoe ga in communicatie met de huisarts? Wanneer roep je palliatieve thuiszorg in en welke ondersteuning kunnen zij bieden bovenop de bestaande hulpverlening? Hoe communiceer je deze dienstverlening naar patiënt en zijn familie? Hoe ga je om met moeilijke vragen, situaties of uitspraken en wat meld je aan PTZ of huisarts? Waar kan je zelf terecht in moeilijke palliatieve zorgsituaties?

  In deze module krijg je kapstokken en richtlijnen mee om over deze thema’s te communiceren en hoe je hierin te verhouden vanuit je functie.

Doelgroep

Zelfstandige thuisverpleegkundigen.

Organisatie

Locatie
De cursus wordt op 2 verschillende locaties georganiseerd, door het Netwerk Levenseinde te Oudenaarde en door Palliatieve Zorg Gent-Eeklo te Lovendegem.

 

Uur
In totaal omvat de vorming 18 uur verspreid over 6 namiddagen, telkens van 13u30 tot 16u30
 

Prijs
180,00 euro (incl. syllabus en koffie) 
Na de cursus wordt een attest met de gevolgde vormingsuren afgeleverd.
Deze uren worden in aanmerking genomen voor beroepsbekwaamheid palliatieve zorg.

 

Modules

BAS ZVP GE 18/19 - Basiscursus zelfstandige verpleegkundige - Lovendegem (VOLZET, enkel nog via wachtlijst) (woe 10/10 - woe 24/10 - woe 14/11 - woe 28/11 - woe 12/12/2018 en woe 16/01/2019)

Docent: verpleegkundigen palliatieve zorg van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Prijs: € 180.00

BAS ZVP OUD 18/19 - Basiscursus zelfstandige verpleegkundige - Oudenaarde (do 8/11 - do 06/12 - do 20/12/2018 - do 17/01 - do 31/01 en do 14/02/2019)

Docent: verpleegkundigen palliatieve zorg van Netwerk Levenseinde
Prijs: € 180.00