Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2017 - 2018

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

Communicatie in interdisciplinair werk - 17 en 31/05/2018 (Oudenaarde)

Communicatie is vaak moeilijk: met artsen, met collega’s, met patiënt en familie. Hoe ga je om met weerstanden, met informatie of een zienswijze die je maar niet krijgt uitgelegd aan een arts of collega, met tegengestelde professionele meningen, een andere inschatting van de noden van de patiënt …
Interdisciplinair werken vergt dat je vanuit gelijkwaardigheid en respect naar elkaar kan luisteren en met elkaar kan overleggen. Soms is dat moeilijk. Door de druk van de context, de eigen stijl of emotie, of die van de ander, …

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandig verpleegkundigen 2018-2019

In het najaar 2018 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve sedatie en euthanasie: de praktijk' - 19/04/2018 te Oudenaarde

Welke bijdrage kan je leveren als verpleegkundige in situaties rond levenseindebeslissingen en palliatieve sedatie.
Hoe omgaan met familie/patiënt in deze situaties.

Inschrijven

Referentcursus 2018 - 2019

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent binnen ‘Centrum voor agogische vorming en begeleiding – Balans VSPW’

Aanbod op maat

Sensibilisatie