Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2017 - 2018

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

Communicatie in interdisciplinair werk - 17 en 31/05/2018 (Oudenaarde)

Communicatie is vaak moeilijk: met artsen, met collega’s, met patiënt en familie. Hoe ga je om met weerstanden, met informatie of een zienswijze die je maar niet krijgt uitgelegd aan een arts of collega, met tegengestelde professionele meningen, een andere inschatting van de noden van de patiënt …
Interdisciplinair werken vergt dat je vanuit gelijkwaardigheid en respect naar elkaar kan luisteren en met elkaar kan overleggen. Soms is dat moeilijk. Door de druk van de context, de eigen stijl of emotie, of die van de ander, …

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandige verpleegkundigen 2017-2018

In het najaar 2017 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve sedatie en euthanasie: de praktijk' - 19/04/2018 te Oudenaarde

Welke bijdrage kan je leveren als verpleegkundige in situaties rond levenseindebeslissingen en palliatieve sedatie.
Hoe omgaan met familie/patiënt in deze situaties.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve zorg bij personen met dementie' - 16/11/2017 te Oudenaarde en 5/12/2017 te Lov

Deze vorming wordt 2x georganiseerd, in Lovendegem en in Oudenaarde.

Dementie wordt nog te vaak gezien als een ziekte waarbij vooral het geheugen wordt aangetast, terwijl het een syndroom is met impact op de ganse persoon, zowel psychisch, fysisch als sociaal. Dementie is een ongeneeslijke aandoening waaraan mensen uiteindelijk overlijden.
Het ziekteproces gaat echter langzaam en voor hulpverleners is het niet gemakkelijk om te bepalen of en wanneer palliatieve zorg aan de orde is.

Beide locaties zijn volzet. Inschrijven enkel nog wachtlijst.

Aanbod op maat

Sensibilisatie