Opleiding & Vorming - Coaching en advies

Algemeen

Een palliatieve zorgcultuur implementeren in een bestaande cultuur is niet altijd vanzelfsprekend. Omgaan met weerstanden, de juiste probleemanalyse maken, de meest adequate aanpak vinden,... het is niet altijd eenvoudig voor wie operationeel sterk betrokken partij is.

Ook omgaan met moeilijke situaties of begeleidingen is niet altijd even gemakkelijkk. Soms kan het helpen om meer inzicht te krijgen en vaardiger te worden door toetsing met 'een buitenstaander' die door vragen en feedback helpt om de vinger op de wonde te leggen.

Doelstellingen

Coaching en advies wil de instelling/het team en/of het individu ondersteunen door:

- klankbord te zijn,

- een meer helder inzicht te helpen verkrijgen van een moeilijke problematiek of een vastgelopen situatie,

- alternatieve mogelijkheden of een aanpak definiëren,

- de implemantatie mee begeleiden.

De methodiek wordt aangepast aan de vraag: vergadering, individueel gesprek, werkbezoek, teamondersteuning,...

Doelgroep

Elke voorziening of organisatie die moeilijkheden ondervindt bij de implementatie van de palliatieve zorgcultuur of bij problemen binnen een team, kan beroep doen op het Netwerk.

Voor een specifiek patiëntgebonden problematiek kan beroep gedaan worden op de palliatief deskundigen van de PAlliatieve Thuiszorg.

Organisatie

De plaats, tijdstip en duur worden bepaald in overleg met de voorziening.

Prijs: een eerste gesprek behoort steeds tot de standaard dienstverlening van het Netwerk en is gratis. Indien meerdere gesprekken of andere ondersteuning nodig is, wordt dit in overleg besproken. De basisprijs die wordt gehanteerd is 65 euro per uur.