Opleiding & Vorming - Palli-Anders

Algemeen

Palli-Anders is een alternatief vormingsinstrument waarbij men aan de hand van vragen, wordt aangezet tot reflectie over eigen visie en gevoelens met betrekking tot ziek zijn, sterven en palliatieve zorg.

Doelstellingen

De bedoeling van het spel is:

Doelgroep

Palli-Anders kan men gebruiken bij alle beroepsgroepen betrokken bij palliatieve zorg, hetzij als professionele zorgverlener, hetzij als vrijwilliger.

Organisatie

Het spel kan ontleend worden met of zonder begeleider.

 

Plaats, tijdstip en duur?

De plaats en het tijdstip van het vormingsmoment, wordt bepaald in overleg met de instelling. Een sessie duurt 2 à 3 uur.

Aantal deelnemers

Het spel wordt bij voorkeur gespeeld in een beperkte groep van 8 à 10 personen.