Opleiding & Vorming - Vorming op maat

Algemeen

Bij vorming op maat worden onderwerp, doelstelling, doelgroep en methodiek van de vorming in onderling overleg bepaald.

De vorming wordt ingepast in het vormingstraject van de organisatie.

Doelstellingen

Vorming op maar wil een antwoord bieden op de specifieke vormingsvragen van de organisatie. Naast de 'klassieke' onderwerpen zoals basisprincipes palliatieve zorg, basiscommunicatie, pijn- en symptoomconrole, rouw,... zijn er ook ander meer 'actuele'onderwerpen mogelijk zoals vroegtijdige zorgplanning, omgaan met families, spirituele en emotionele zorg...

Afhankelijk van de nood kan er gekozen worden voor een meer algemene, sensibiliserende vorming, dan wel voor de uitdieping van bepaalde thema's.

Doelgroep

Deze vormingen kunnen worden ingericht voor diverse doelgroepen (brede bevolking, studenten, professionelen,

vrijwilligers, enz.)

Zij kunnen worden gegeven aan zowel homogene als heterogene groepen (bv. enkel verpleegkundigen of alle personeelsleden van een instelling).

Organisatie

Plaats en Tijdstip : wordt bepaald in overleg met de voorziening.

Duur : wordt bepaald in overleg met de voorziening.

Aantal deelnemers : is afhankelijk van onderwerp en aanpak.

Docenten : de vorming wordt gegeven door docenten die onderlegd zijn in de desbetreffende materie en ervaring hebben in palliatieve zorg.

Prijs : In principe wordt € 100,00 per uur gevraagd + verplaatsingskosten + kosten voor kopieën. Bij sterk afwijkende cursussen - wat structuur en organisatie betreft – wordt de prijs in onderling overleg bepaald.

Attesten : het organiserende Netwerk verleent aanwezigheidsattesten.