Opleiding & Vorming - Basisopleiding Palliatieve Zorg 2023 - 2024

Algemeen

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw.
Thema's die aan de orde komen zijn :

 

Doelstellingen

De opleiding is vooral gericht op attitudevorming.
Volgende doelstellingen worden nagestreefd :

Docenten

Wim Duran, docent Arteveldehogeschool

Dominique Potier, docent Arteveldehogeschool

Palliatief verpleegkundigen van Netwerk Levenseinde en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Doelgroep

Verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, logistiek personeel, ... uit WZC, ziekenhuis en eerstelijnsorganisaties. 

 

 

Organisatie

Plaats en tijdstip 
Basiscursus te Lovendegem: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 - 9920 Lovendegem.
Basiscursus te Oudenaarde: Netwerk Levenseinde - Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde. 

Telkens van 9u00 tot 16u30. De totale opleiding omvat 32,5 uur.
 

Prijs
€425,00 per deelnemer. Deze kosten omvatten cursus, syllabus, en koffie/thee/water.
 

Inschrijving
Men schrijft in voor de volledige cursus.
Het aantal deelnemers per cursus wordt beperkt tot 18 (aantal deelnemers onder voorbehoud, naargelang de coronamaatregelen die op het moment van de cursus van toepassing zijn), om zo de kwaliteit en het groepsproces voldoende te kunnen bewaken. Per cursus worden maximaal 2 deelnemers vanuit dezelfde instelling toegelaten.

Het getuigschrift 'Basiscursus Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen heeft bijgewoond. 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Arteveldehogeschool Gent

 

Wij zijn een erkende dienstverlener om VOV (Vlaams opleidingsverlof) aan te vragen, alsook voor de KMO-Portefeuille. Indien u hier wenst van gebruik te maken, gelieve dit aan te vinken op het inschrijvingsformulier.

Meer info over VOV en KMO-P kan u terug vinden op onze website via deze link

Modules

BAS1 OUD 23/24 - Basiscursus 1 Oudenaarde (do 16/05 - do 23/05 - do 30/05 - do 06/06 - do 13/06/2024)

Docent: Dominique Potier en palliatief deskundigen
Prijs: € 425.00

BAS3 GE 23/24 - Basiscursus 3 Lovendegem (di 16/04 - di 23/04 - di 30/04 - di 07/05 - di 14/05/2024)

Docent: Wim Duran en palliatief verpleegkundigen
Prijs: € 425.00

VOLZET - BAS1 GE 23/24 - VOLZET - Basiscursus 1 Lovendegem - VOLZET (do 14/09 - di 19/09 - do 28/09 - do 12/10 - do 26/10/2023)

VOLZET

Docent: Wim Duran en palliatief verpleegkundigen
Prijs: € 425.00

VOLZET - BAS2 GE 23/24 - VOLZET - Basiscursus 2 Lovendegem - VOLZET (do 11/01 - do 18/01 - do 25/01 - do 01/02 - do 08/02/2024)

VOLZET

Docent: Dominique Potier en palliatief verpleegkundigen
Prijs: € 425.00