Opleiding & Vorming - Basisopleiding Palliatieve Zorg 2020 - 2021

Algemeen

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patient en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Doelstellingen

De opleiding is vooral gericht op attitudevorming. Volgende doelstellingen worden nagestreefd :

Doelgroep

Deze cursus is gericht naar het personeel uit RVT/ROB, ziekenhuis en eerstelijnsorganisaties. Zowel verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici, als logistiek personeel kunnen aan deze cursus deelnemen.

Organisatie

Tijdstip, duur en plaats

Sociaal Huis Oudenaarde

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde


Telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

De totale opleiding omvat 32,5 uur.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per cursus wordt beperkt tot 18 om zo de kwaliteit en het groepsproces voldoende te kunnen bewaken.

 

Inschrijving

Men schrijft in voor de volledige cursus.

Per cursist wordt €320,00 gevraagd.

Dit omvat cursus, syllabus en koffie.

 

Getuigschriften

Het getuigschrift 'Basiscursus Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen heeft bijgewoond.

VOV (= Vlaams opleidingsverlof) is aangevraagd. Gelieve in het opmerkingenveld bij inschrijving je rijksregisternummer te vermelden (dit is nodig om het VOV aan te vragen)

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Arteveldehogeschool Gent.

Modules

BAS1 OUD/ 20-21 - Basiscursus 1 - GEANNULEERD (di 29/09 - di 06/10 - di 13/10 - di 20/10 en di 27/10/2020)

Deze basiscursus wordt geannuleerd - de reeds geplande data worden gebruikt om de geannuleerde vormingen van het voorjaar in te plannen.

Docent: palliatief deskundigen
Prijs: € 320.00

BAS2 OUD / 20-21 - Basiscursus 2 - GEANNULEERD (di 02/03 - di 09/03 - di 16/03 - di 23/03 en di 30/03/2021)

De basiscursus kan niet starten in maart - er wordt gekeken om de cursus te verschuiven naar latere data in het voorjaar - indien dit niet mogelijk is dan zal hij worden doorgeschoven naar het volgend academiejaar 2021-2022.

Docent: Dominique Potier en palliatief deskundigen
Prijs: € 320.00