Opleiding & Vorming - Sensibilisatiepakket

Algemeen

Er werden 2 sensibilisatiepakketten ontwikkeld ter ondersteuning van mensen die zelf een initiatie in palliatieve zorg of in VZP willen geven.

Beide pakketten omvatten ondermeer een presentatie en cursustekst. De pakketten kunnen gedownload worden via volgende link : http://www.palliatieve.org/professioneel/wetgeving-documenten - titel 'Materiaal voor sensibilisatie en informatie'

Doelgroep

Organisaties die binnen hun organisatie zelf een vormingsactiviteit willen organiseren om een aantal basisnoties rond palliatieve zorg en/of VZP over te brengen.