Opleiding & Vorming - Mini-Symposium: Handelings- en wilsonbekwaamheid bij het levenseinde

Algemeen

De bekwaamheid bij beslissingen rond het levenseinde is zelden een zwart/wit verhaal. Er leven bij zorgverstrekkers dan ook heel wat vragen over hoe met dit thema om te gaan. 

Deze themanamiddag biedt antwoord op al uw vragen. 

In samenwerking met AZ Sint-Elisabeth.

Gastspreker:

Christophe Lemmens, doctor in de rechten, gastprofessor aan de UAntwerpen, lid van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie, docent bij de Leifopleiding en huisjurist voor Leifartsen.

Doelgroep

Zorgverleners uit verschillende settings

Organisatie

Datum: 18/04/2023

Uur: 14u00 tot 16u30

Locatie: AZ Sint-Elisabeth - Godveerdegemstraat 69 - 9620 Zottegem

Prijs: 45,00 €

Inschrijven kan tot 10 april 2023!