Opleiding & Vorming - VOLZET - Referentopleiding Palliatieve Zorg 2021-2022 - VOLZET

Algemeen

De Referent Palliatieve Zorg ondersteunt, adviseert en coacht de collega’s m.b.t. palliatieve zorg en kan bovendien binnen de eigen voorziening een trekkersrol opnemen om een palliatieve zorgcultuur te implementeren. De ‘opleiding tot referent palliatieve zorg’ is gericht op deze beide facetten.

De cursus wordt gecoördineerd door twee hoofddocenten : Margo Verhasselt (psycholoog) en Gerda Okerman (consulent vroegtijdige zorgplanning), Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Van de kandidaat referenten verwachten we een grote motivatie om deze cursus te volgen en een bijzonder engagement om de rol van referent palliatieve zorg binnen hun voorziening ten volle op te nemen.

Van de leidinggevenden van de voorziening verwachten we dat ze de nodige randvoorwaarden creëren en voldoende steun bieden zodat de referenten palliatieve zorg hun functie ten volle kunnen ontwikkelen – ook tijdens hun leerproces.

 

Inhoudelijk

De referentcursus is modulair opgebouwd, volgende thema’s komen aan bod :

Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.

Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

Om het certificaat 'Referent Palliatieve Zorg' te bekomen dient men het volledige traject te volgen.

 

Doelstellingen

De referentcursus wil de cursisten de nodige basiskennis en vaardigheden meegeven zodat zij binnen de eigen instelling en in samenwerking met collegae de palliatieve zorgcultuur kunnen uitbouwen, en dit met respect voor de eigenheid van de instelling, de verschillende medewerkers en de bewoners/patiënten en hun familie.


Overkoepelende doelstellingen daarbij zijn:

Het persoonlijke groeiproces van de cursist wordt gevolgd en gemonitord door middel van een portfolio, opdrachten met betrekking tot de eigen praktijk, reflectieverslagen, …

 

Doelgroep

Hulpverleners– minimum HBO5-opleiding -  uit WZC, die binnen hun organisatie een coördinerende rol willen opnemen om de palliatieve zorgcultuur te implementeren.

Zij dienen reeds een basisopleiding te hebben gevolgd of kunnen aantonen de basisprincipes van palliatieve zorg voldoende te beheersen.

Om de doelgroep te respecteren kunnen wij  max. 3 deelnemers vanuit de thuisverpleging toelaten.

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur 

VOLZET (enkel wachtlijst)

De opleiding loopt van november 2021 tot en met juni 2022 en omvat 118,5 contacturen :

Lesdagen :

Veranderingsprocessen 3 dagen 08/11 - 18/11 - 30/11/2021
Communicatie (deel 1) 2 dagen 13/12/2021 - 13/01/2022
Vroegtijdige zorgplanning en ethiek 3 dagen 27/01 - 10/02 - 21/02/2022
Pijn- & symptoomcontrole 4 dagen 10/03 - 24/03 - 21/04 - 26/04/2022
Communicatie (deel 2) 3 dagen 12/05 - 19/05 - 02/06/2022
Verlies en rouw 1 dag 14/06/2022
Zelfzorg 1 dag 23/06/2022
Werkplekleren 1 dag af te spreken met de hoofdverpleegkundige

Telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

De vorming gaat door in:
vzw Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Bilksken 36 - 9920 Lovendegem

Mochten de veiligheidsmaatregelen terug aangescherpt worden, kan er beslist worden om de lessen online door te laten gaan.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 14

Inschrijving - VOLZET

Het volledige traject kost € 1.260,00.

Deze prijs omvat de totale opleiding zoals hierboven beschreven, syllabus, koffie/thee/water en broodjeslunch. (REF 21-22)

Bij inschrijving dien je als deelnemer een aanmeldingsformulier (Klik hier "Inschrijvingsmodaliteiten - Aanmeldingsformulier referent) in te vullen m.b.t. de verwachtingen en de motivatie die je hebt tot het volgen van de opleiding.

Om je taak als referent palliatieve zorg te kunnen realiseren, heb je de steun van je directie nodig. In het laatste deel van het aanmeldingsformulier (in te vullen door iemand van je beleid) peilen we hoe je organisatie tegenover de te volgen cursus staat en welke steun je als deelnemer van je leidinggevenden al dan niet kan verwachten.
Je inschrijving is pas definitief nadat we het volledig ingevulde aanmeldingsformulier hebben ontvangen en deze positief hebben beoordeeld! 
Bij twijfel nemen we contact met je op.

 

Getuigschriften

Het getuigschrift 'Referent Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen van het volledige traject heeft bijgewoond en bij wie het persoonlijke groeiproces gezien en geobjectiveerd werd in de portfolio, in de uitvoerig van de opdrachten met betrekking tot de eigen praktijk, in de reflectieverslagen, …

Vlaams opleidingsverlof (vroeger educatief verlof) en KMO - Portefeuille

Wij zijn een erkende dienstverlener om VOV (Vlaams opleidingsverlof) aan te vragen, alsook voor de KMO-Portefeuille. Indien u hier wenst van gebruik te maken, gelieve dit aan te vinken op het inschrijvingsformulier.

Meer info over VOV en KMO-P kan u terug vinden op onze website via deze link