Opleiding & Vorming - TRAINING 'Spirituele zorg in de palliatieve zorg' - 14/03/2019 te Oudenaarde

Algemeen

Spirituele zorg confronteert hulpverleners met de eigen spiritualiteit, naast die van de persoon die hij begeleidt. Die spiritualiteit is soms religieus van aard, maar gaat veel meer nog over zingeving. Daarom is het haast onmogelijk “de juiste antwoorden” te bieden op vragen. Spirituele zorg vraagt een ander soort, vaak meer persoonlijke communicatie.

 

Doelstellingen

Na het volgen van deze training

 

Methodiek

Er wordt interactief gewerkt aan de hand van zelfreflectie, oefeningen, eigen praktijkvoorbeelden, vanuit een overkoepelend kader.

 

Docenten

Ronny D’Hulster, communicatietrainer, teambegeleider, counselor en intervisor en supervisor in medische en palliatieve zorg.

 

Doelgroep

Iedereen die in de palliatieve zorgfase betrokken is bij de begeleiding van patiënten.

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur

Donderdag 14/03/2019 van 13u30 tot 16u30.

Sociaal Huis, Meerspoort 30 te Oudenaarde.

 

Aantal deelnemers

Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.

 

Prijs

De prijs per deelnemer is 40 euro.

 

Getuigschriften

Deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.