Opleiding & Vorming - TRAINING 'Communicatie in voorafgaande zorgplanning (LEIF)' - 04/12/2018 te Oudenaarde

Algemeen

Als hulpverlener krijgen we vaak – rechtstreeks of onrechtstreeks – te maken met vragen omtrent beslissingen bij het levenseinde. Om hierin een goede ondersteunen te kunnen bieden, moeten we vooreerst al zelf de vraag kunnen en durven horen. Verder is het belangrijk het wettelijk kader goed te kennen, om een correct advies te kunnen geven. Het samen invullen van documenten vereist de nodige communicatieve vaardigheden van ondersteunend aanwezig zijn.

Doelstellingen

Na deze opleiding heb je

 

Methodiek

Vanuit het wettelijk kader wordt er doorgewerkt naar een zeer praktische training. Aan de hand van rollenspelen (met acteur) worden casussen uitgewerkt, zodat verschillende stijlen en  mogelijkheden – en ook de impact daarvan op het gesprek - zeer zichtbaar worden.

 

Docenten

Paul Destrooper, procesbegeleider LEIF (LevensEinde InformatieForum)

Inge Verhees, acteur

 

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met mensen met zorgnoden en/of –vragen in het kader van mogelijke beslissingen bij het levenseinde en die hen hierin wil ondersteunen.

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur

Dinsdag 04/12/2018 van 13u30 tot 16u30.

Sociaal Huis, Meerspoort 30 te Oudenaarde.

 

Aantal deelnemers

Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.

 

Prijs

De prijs per deelnemer is 40 euro.

 

Getuigschriften

Deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.