Opleiding & Vorming - Communicatie in interdisciplinair werk - 17 en 31/05/2018 (Oudenaarde)

Algemeen

Communicatie is vaak moeilijk: met artsen, met collega’s, met patiënt en familie. Hoe ga je om met weerstanden, met informatie of een zienswijze die je maar niet krijgt uitgelegd aan een arts of collega, met tegengestelde professionele meningen, een andere inschatting van de noden van de patiënt …

Interdisciplinair werken vergt dat je vanuit gelijkwaardigheid en respect naar elkaar kan luisteren en met elkaar kan overleggen. Soms is dat moeilijk. Door de druk van de context, de eigen stijl of emotie, of die van de ander, …

Doelstellingen

Deelnemers krijgen een scherper inzicht in het verschil tussen de inhoudelijke en de relationele kant van communicatie, en in het verschil tussen bedoeling en effect.

Concreet inoefenen van communicatieve vaardigheden zoals: actief en empatisch luisteren, op een heldere manier informatie brengen, op een niet-bedreigende manier feedback geven,…

Methodiek

Er worden een beperkt aantal theoretische kaders aangereikt. Daarnaast is er vooral aandacht voor het concreet werken en oefenen aan de hand van – voorbereide of eigen - casussen. Er wordt gewerkt met een “acteur”.

Door twee trainingsmomenten te voorzien met een tussentijd van twee weken, krijgen deelnemers de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen. De tweede halve dag laat terugkoppeling van ervaringen en verdere verdieping toe. Naargelang de nood van de groep wordt verder gewerkt rond casussen en/of intervisiegewijs gewerkt.

Docent

Mark Cool en Veerle Desmytere, palliatief deskundig verpleegkundigen.

Doelgroep

Verpleegkundigen en andere disciplines die nauw betrokken zijn bij het interdisciplinair overleg rond palliatieve en/of levensmoeë patiënten.

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur 

De vorming gaat door in: wzc Meerspoort, Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Donderdag 17 mei en donderdag 31 mei 2018 van 13u30 tot 16u30

 

Aantal deelnemers

Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.

 

Prijs

Per deelnemer wordt € 80,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus.

(Code: COM IN 17/18)

 

Getuigschriften

De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.