Opleiding & Vorming - Basisopleiding Palliatieve Zorg 2021 - 2022

Algemeen

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Doelstellingen

De opleiding is vooral gericht op attitudevorming. Volgende doelstellingen worden nagestreefd :

Doelgroep

Deze cursus is gericht naar het personeel uit RVT/ROB, ziekenhuis en eerstelijnsorganisaties. Zowel verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici, als logistiek personeel kunnen aan deze cursus deelnemen.

Organisatie

Tijdstip, duur en plaats

Locatie: Oudenaarde - specifieke locatie wordt later nog meegedeeld.

Telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

De totale opleiding omvat 32,5 uur.

 

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per cursus wordt beperkt tot 15 (ifv corona) om zo de kwaliteit en het groepsproces voldoende te kunnen bewaken.

 

Inschrijving

Men schrijft in voor de volledige cursus.

Per cursist wordt €320,00 gevraagd.

Dit omvat cursus, syllabus en koffie.

 

Getuigschriften

Het getuigschrift 'Basiscursus Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen heeft bijgewoond.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Arteveldehogeschool Gent.

Wij zijn een erkende dienstverlener om VOV (Vlaams opleidingsverlof) aan te vragen, alsook voor de KMO-Portefeuille. Indien u hier wenst van gebruik te maken, gelieve dit aan te vinken op het inschrijvingsformulier.

Meer info over VOV en KMO-P kan u terug vinden op onze website via deze link

 

BAS2: data worden later bekend gemaakt - deze cursus zal starten in het voorjaar 2022

Modules

BAS1 OUD 21-22 - VOLZET - Basiscursus 1 - VOLZET (28/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10 en 26/10/2021)

VOLZET

Docent: Dominique Potier en palliatief deskundigen
Prijs: € 320.00

BAS2 OUD 21-22 - Basiscursus 2 (Data nog niet gekend)

Docent: Dominique Potier en palliatief deskundigen
Prijs: € 0.00