Opleiding & Vorming - Referentcursus 2020 - 2021 - VOLZET

Algemeen

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.

Thema s die aan de orde komen zijn : Organisatiecultuur en bewerkstelligen van cultuurverandering; communicatie en interactie binnen de instelling, conflicthantering en omgaan met weerstanden; teamwerking, inter- en multidisciplinaire werken; juridische aspecten; het herkennen van vormingsnoden en deze vertalen in vormingsaanbod; vroegtijdige zorgplanning; pijn- en symptoomcontrole en ethiek.

De referentcursus is modulair opgebouwd:

 

Om het certificaat 'Referent Palliatieve Zorg' te bekomen dient men het volledige traject te volgen.

Voor elke deelnemer zijn de supervisiemomenten verplicht. Supervisie is voorzien om cursisten te ondersteunen bij het realiseren van hun paper en de implementatie van de verworven kennis en vaardigheden in de dagdagelijkse praktijk.

Doelstellingen

De referentcursus wil de cursisten de nodige basiskennis en vaardigheden meegeven zodat zij binnen de eigen instelling en in samenwerking met collegae de palliatieve zorgcultuur kunnen uitbouwen, en dit met respect voor de eigenheid van de instelling, de verschillende medewerkers en de bewoners/patiënten en hun familie.


Overkoepelende doelstellingen daarbij zijn:

Doelgroep

Personen uit WZC, ziekenhuizen, eerstelijnszorg en instellingen voor personen met een beperking die binnen hun palliatieve functie, een coördinerende rol opnemen om de palliateve zorgcultuur te implementeren in hun organisatie.
 

Zij dienen reeds een basisopleiding te hebben gevolgd of kunnen aantonen de basisprincipes van palliatieve zorg voldoende te beheersen.

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur - VOLZET

De opleiding loopt van september 2020 tot en met juni 2021 en omvat 117 contacturen :

Lesdagen :

Telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

Supervisie :  tijdens de laatste dag van de module implementatie worden groepjes van maximaal 5 à 6 deelnemers gevormd.

De supervisie gaat telkens door van 13u30 tot 16u30; groepen nog in te delen op volgende data: 

    Groep 1   Groep 2   
Sup 1   02/12/2020   17/12/2020  
Sup 2   14/01/2021   21/01/2021  
Sup 3   09/02/2021   11/02/2021   
Sup 4   02/03/2021   04/03/2021   
Sup 5   30/03/2021   01/04/2021   
Sup 6   22/04/2021   29/04/2021   

 

De vorming gaat door in:
vzw Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Bilksken 36 - 9920 Lovendegem

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 - door corona wordt de groep beperkt tot 12 deelnemers

Inschrijving

Het volledige traject kost € 1000,00.

Deze prijs omvat de totale opleiding zoals hierboven beschreven, syllabus, koffie/thee/water en broodjeslunch. (REF 20-21)

Bij inschrijving dient de deelnemer een formulier (Menubalk "Inschrijvingsmodaliteiten - Aanmeldingsformulier referent) in te vullen m.b.t. de verwachtingen over en de motivatie tot het volgen van de opleiding. Er wordt tevens gepeild naar de werkomgeving om in te schatten hoe het beleid van de organisatie tegenover de te volgen cursus staat en welke steun de deelnemer al dan niet kan verwachten.

Getuigschriften

Het getuigschrift 'Referent Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen van het volledige traject heeft bijgewoond en die de ontwikkeling en de presentatie van het verbeterproject tot een goed einde hebben gebracht.

Vlaams opleidingsverlof (vroeger educatief verlof)

u ontvangt van ons de nodige documenten voor de erkende contacturen van de opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Artevelde Hogeschool Gent.

Modules

P&S 18/19 - Pijn- en symptoomcontrole 18/19 - VOLZET (15/11 - 29/11 en 13/12/2018)

Wie enkel deze module van de referentcursus wil volgen, kan zich hier inschrijven.

Docent:
Prijs: € 210.00

REF 18/19 - Volledige Referentcursus Palliatieve Zorg 18/19 - VOLZET (2018 - 2019)

Docent:
Prijs: € 900.00