Opleiding & Vorming - Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2022-2023

Algemeen

In deze 3-daagse opleiding krijgen zij de basiskennis en -vaardigheden mee aangaande volgende thema's: historiek en basisprincipes palliatieve zorg; basisregels van communicatie en actief luisteren; het concept 'totale pijn', principes van een pijnbeleid in palliatieve zorg en de behandeling van de meest voorkomende symptomen; privacy, beroepsgeheim en deontologie; emotionele en spirituele pijn, omgaan in waarheid en afscheid en rouw.

Doelstellingen

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor niet-professionelen die zich als vrijwilliger willen engageren binnen een palliatieve zorgsetting. Zowel palliatieve eenheden, palliatieve thuiszorg als palliatieve supportteams van ziekenhuizen of WZC kunnen kandidaat-vrijwilligers inschrijven in deze cursus.

Inschrijven kan met in achtneming van volgende voorwaarden:

Organisatie

Plaats en tijdstip

Donderdag 24/11, donderdag 01/12 en donderdag 8/12/2022  

telkens van 9u30 tot 16u30

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 - 9920 Lovendegem

Prijs
€150,00 per deelnemer. Deze prijs omvat syllabus, koffie en broodjeslunch.